@INPROCEEDINGS{Skarbe90,
AUTHOR = "Skarbek W.",
TITLE = "Złożoność obliczeniowa problemów grafiki komputerowej, wykład zaproszony",
BOOKTITLE = "GKPO'90, Krajowa Konferencja Grafiki Komputerowej i Przetwarzania Obrazów",
MONTH = "Maj",
PAGES = "116-131",
YEAR = "1990",
}