@INPROCEEDINGS{Galiński04,
AUTHOR = "Galiński, G. and Skarbek, W.",
TITLE = "Struktura indeksu w multimedialnych systemach wyszukiwawczych (in polish)",
BOOKTITLE = "Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji KKRRiT'2004",
PAGES = "71-74",
YEAR = "2004",
}