@ARTICLE{Galiński03,
AUTHOR = "Galiński, G.",
TITLE = "Technika centroidów i technika dyspersji w wyszukiwaniu deskryptorów trajektorii ruchu (in polish)",
JOURNAL = "Elektronizacja",
NUMBER = "4/2003",
PAGES = "26-28",
YEAR = "2003",
}