@INPROCEEDINGS{Galiński02,
AUTHOR = "Galiński, G.",
TITLE = "Efektywne wyszukiwanie deskryptorów trajektorii ruchu (in polish)",
BOOKTITLE = "III Krajowa Konferencja Multimedialne i Sieciowe Systemy Informacyjne MISSI 2002",
PAGES = "105-114",
YEAR = "2002",
}