@ARTICLE{Nowakowsk09,
AUTHOR = "Nowakowski A., Skarbek W.",
TITLE = "Ekstrakcja punktów kalibracyjnych metodą analizy kodu paskowego",
JOURNAL = "Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne (KKRRiT 2009)",
NUMBER = "6",
PAGES = "412-415",
YEAR = "2009",
}