@ARTICLE{Tomaszewsk09,
AUTHOR = "Tomaszewski M., Skarbek W.",
TITLE = "Liniowa odpowiedniość pozycji kamery w biegunowym dopasowaniu obrazów",
JOURNAL = "Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne (KKRRiT 2009)",
NUMBER = "6",
PAGES = "384-387",
YEAR = "2009",
}