@ARTICLE{Jędryk09,
AUTHOR = "Jędryka M., Skarbek W.",
TITLE = "Metody segmentacji dłoni z obrazów kolorowych oraz obrazów o zredukowanej informacji o kolorach",
JOURNAL = "Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne (KKRRiT 2009)",
NUMBER = "6",
PAGES = "388-391",
YEAR = "2009",
}