@ARTICLE{Tomaszewsk09,
AUTHOR = "Tomaszewski M., Skarbek W.",
TITLE = "W drodze do telewizji trójwymiarowej o swobodnym punkcie obserwacji",
JOURNAL = "Elektronika",
NUMBER = "4",
PAGES = "84-91",
YEAR = "2009",
}