@INPROCEEDINGS{Wnukowic04,
AUTHOR = "Wnukowicz K.",
TITLE = "Zastosowanie dominujących temperatur barwowych do wyszukiwania obrazów (in polish)",
BOOKTITLE = "IV Krajowa Konferencja Multimedialne i Sieciowe Systemy Informacyjne MISSI",
MONTH = "September",
YEAR = "2004",
}