@INPROCEEDINGS{Galiński00,
AUTHOR = "Galiński, G.",
TITLE = "Zastosowanie RSVD i filtrów Kalmana do śledzenia obiektów w sekwencji obrazów (in polish)",
BOOKTITLE = "VII Sympozjum "Nowości w technice audio i wideo"",
PAGES = "185-192",
YEAR = "2000",
}