@INPROCEEDINGS{Wnukowic04,
AUTHOR = "Wnukowicz K.",
TITLE = "Deskryptor rozkładu dominujących temperatur barwowych obrazu (in polish)",
BOOKTITLE = "Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji KKRRiT",
MONTH = "June",
YEAR = "2004",
}