@INPROCEEDINGS{Wnukowic02,
AUTHOR = "Wnukowicz K.",
TITLE = "Indeksowanie obrazów kolorowych na podstawie temperatury barwowej",
BOOKTITLE = "III Krajowa Konferencja „Multimedialne i Sieciowe Systemy Informacyjne”",
YEAR = "2002",
}