@INPROCEEDINGS{Wnukowic02,
AUTHOR = "Wnukowicz K.",
TITLE = "Zastosowanie temperatury barwowej do wyszukiwania obrazów (in polish)",
BOOKTITLE = "Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji KKRRiT",
YEAR = "2002",
}