@INPROCEEDINGS{Wnukowic01,
AUTHOR = "Wnukowicz K.",
TITLE = "Indeksowanie informacji wideo (in polish)",
BOOKTITLE = "Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji KKRRiT",
YEAR = "2001",
}