@INPROCEEDINGS{Wnukowic00,
AUTHOR = "Wnukowicz K.",
TITLE = "Metody indeksowania obrazów w oparciu o kolor (in polish)",
BOOKTITLE = "VII Sympozjum "Nowości w technice audio i wideo"",
YEAR = "2000",
}