@ARTICLE{Wnukowic09,
AUTHOR = "Wnukowicz K., Skarbek W.",
TITLE = "Detekcja kopii obrazu metodÄ… cech lokalnych",
JOURNAL = "Elektronika",
NUMBER = "4",
PAGES = "72-76",
YEAR = "2009",
}