@INPROCEEDINGS{Buchowic08,
AUTHOR = "Buchowicz A. , Bugajski M., Keller T., Modelski J., Muzalewski M., Skarbek W. ",
TITLE = "Kierunki rozwoju sieci telewizji kablowej",
BOOKTITLE = "Mat. Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji KKRRiT-2008",
MONTH = "April",
PAGES = "51-59",
YEAR = "2008",
}