@INPROCEEDINGS{Skarbe08,
AUTHOR = "Skarbek W. , Buchowicz A. ",
TITLE = "Transkodowanie MPEG-2/H.264 w trybie INTRA",
BOOKTITLE = "Mat. Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji KKRRiT-2008",
MONTH = "April",
PAGES = "569-572",
YEAR = "2008",
}