@INPROCEEDINGS{Morgo07,
AUTHOR = "Morgoś M., Buchowicz A., Keller A.",
TITLE = "Realizacja usługi Video on Demand z wykorzystaniem transmisji danych w standardzie DOCSIS",
BOOKTITLE = "Mat. Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji KKRRiT-2007",
MONTH = "June",
PAGES = "473-476",
YEAR = "2007",
}