@INPROCEEDINGS{Galiński00,
AUTHOR = "Galiński, G. and Skarbek, W.",
TITLE = "Śledzenie obiektów z wykorzystaniem transformacji SVD i algorytmu Oja-RLS (in polish)",
BOOKTITLE = "I Konferencja Naukowo-Techniczna "Systemy i technologie telekomunikacji multimedialnej STM'2000"",
PAGES = "173-202",
YEAR = "2000",
}