@ARTICLE{Leszczynsk08,
AUTHOR = "Leszczynski M., Skarbek W.",
TITLE = "Diagram analizy dyskryminacyjnej w weryfikacji twarzy",
JOURNAL = "Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne (KKRRiT 2008)",
NUMBER = "4",
PAGES = "206-209",
YEAR = "2008",
}