@ARTICLE{Buchowic08,
AUTHOR = "Buchowicz A., Bugajski M., Keller T., Modelski J., Muzalewski M., Skarbek W.",
TITLE = "Kierunki rozwoju sieci telewizji kablowej",
JOURNAL = "Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne (KKRRiT 2008)",
NUMBER = "4",
PAGES = "51-59",
YEAR = "2008",
}