@ARTICLE{Pietrowce03,
AUTHOR = "Pietrowcew A., Skarbek W.",
TITLE = "Lokalna analiza składowych głównych drugiego rzędu w rozpoznawaniu twarzy (Second Order Principal Component Analysis in Face Recognition Task)",
JOURNAL = "Elektronizacja",
NUMBER = "4",
PAGES = "29-32",
YEAR = "2003",
}