@INBOOK{Skarbe98,
AUTHOR = "Skarbek W.",
TITLE = "Multimedia – Algorytmy i Standardy Kompresji",
CHAPTER = "1, 3, 5, 6, 8, 10, 12",
EDITOR = "Skarbek W.",
PUBLISHER = "Akademicka Oficyna Wydawnicza",
YEAR = "1998",
}