@BOOK{Skarbe93,
AUTHOR = "Skarbek W.",
TITLE = "Metody reprezentacji obrazow cyfrowych",
PUBLISHER = "Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ",
YEAR = "1993",
}