@ARTICLE{Roszkowsk11,
AUTHOR = "Roszkowski M., Pastuszak G.",
TITLE = "Sprzętowy Moduł Predykcji INTRA dla Kodera Standardu H.264/AVC, z obsługą profilu High i przeszukiwaniem wszystkich trybów predykcji",
JOURNAL = "Elektronika",
MONTH = "maj",
NUMBER = "5",
VOLUME = "57",
YEAR = "2011",
}