@ARTICLE{Wieczore11,
AUTHOR = "Wieczorek M., Pastuszak G.",
TITLE = "Sprzętowa implementacja dekodera nagłówków i dekodera CAVLC w standardzie kompresji wideo H.264/AVC",
JOURNAL = "Pomiary Automatyka Kontrola (PAK)",
MONTH = "styczeń",
NUMBER = "1",
VOLUME = "57",
YEAR = "2011",
}