@ARTICLE{Roszkowsk11,
AUTHOR = "Roszkowski M., Pastuszak G.",
TITLE = "Moduł predykcji Intra dla sprzętowego dekodera standardu H.264/AVC",
JOURNAL = "Pomiary Automatyka Kontrola (PAK)",
MONTH = "styczeń",
NUMBER = "1",
VOLUME = "57",
YEAR = "2011",
}