@ARTICLE{Jakubowsk10,
AUTHOR = "Jakubowski M., Pastuszak G.",
TITLE = "Wielokrotne Wykorzystanie Danych w Dwupoziomowej Hierarchicznej Estymacji Ruchu dla Kodowania Sekwencji Wideo Wysokiej Rozdzielczości",
JOURNAL = "Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne",
NUMBER = "6",
PAGES = "649-652",
VOLUME = "LXXXIII",
YEAR = "2010",
}