@ARTICLE{Jakubowsk08,
AUTHOR = "Jakubowski M., Pastuszak G.",
TITLE = "Zorientowana Sprzętowo Metoda Estymacji Ruchu ze Zmiennym Rozmiarem Bloku dla Kodera H.264/AVC",
JOURNAL = "Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne",
NUMBER = "4",
PAGES = "495-498",
VOLUME = "LXXXI",
YEAR = "2008",
}