@ARTICLE{Jakubowsk09,
AUTHOR = "Jakubowski M., Pastuszak G.",
TITLE = "Adaptacyjna Estymacja Ruchu z Wykorzystaniem Wielu Ramek Referencyjnych dla Kodera H.264/AVC",
JOURNAL = "Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne",
NUMBER = "6",
PAGES = "498-501",
VOLUME = "LXXXII",
YEAR = "2009",
}