@ARTICLE{Pastusza08,
AUTHOR = "Pastuszak G.",
TITLE = "Architektura transformacji i kwantyzacji w wysoko-przepustowym koderze H.264/AVC opartym na zaawansowanym wyborze trybu kodowania",
JOURNAL = "Pomiary Automatyka Kontrola",
MONTH = "sierpieĊ„",
NUMBER = "8",
PAGES = "480-482",
VOLUME = "54",
YEAR = "2008",
}