@INPROCEEDINGS{Pastusza08,
AUTHOR = "Pastuszak G.",
TITLE = "Architektura transformacji i kwantyzacji w wysoko-przepustowym koderze H.264/AVC opartym na zaawansowanym wyborze trybu kodowania",
BOOKTITLE = "XI Krajowa Konferencja Naukowa Reprogramowalne Układy Cyfrowe",
MONTH = "maj",
YEAR = "2008",
}