@INPROCEEDINGS{Pastusza05,
AUTHOR = "Pastuszak G.",
TITLE = "Optymalizacja Architektur Sprzętowych Koderów binarnych dla Standardu H.264/AVC",
BOOKTITLE = "VI Seminarium Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych",
MONTH = "Grudzień",
YEAR = "2005",
}