@PHDTHESIS{Naruniec09,
AUTHOR = "Naruniec, J.",
TITLE = "Metody częstotliwościowo-przestrzenne w detekcji i śledzeniu charakterystycznych punktów twarzy.",
SCHOOL = "Warsaw University of Technology",
YEAR = "2009",
}