@ARTICLE{Naruniec08,
AUTHOR = "Naruniec, J. and Skarbek, W.",
TITLE = "Śledzenie cech twarzowych z wykorzystaniem Dyskretnych Śmigieł Gabora",
JOURNAL = "Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne",
PAGES = "210-213",
VOLUME = "4/2008",
YEAR = "2008",
}