Filter options

Author:
Title:
Year:

Publications list

Author Title Year Details
Computer Analysis of Images and Patterns, 9th International Conference, CAIP 2001, Proceedings 2001 bib
M. Jakubowski, G. Pastuszak Block-based motion estimation algorithms — a survey 2013 bib
A. Abramowski An FPGA Architecture for MPEG-2 TS Demultiplexer 2012 bib
A. Abramowski and G. Pastuszak A VLSI Architecture for Intra Prediction for a HEVC Decoder 2012 bib
Abramowski A., Pastuszak G. Propozycja architektury dekodera arytmetycznego standardu H.264/AVC (in polish) 2011 bib
Abramowski A., Pastuszak G. Context-adaptive binary arithmetic decoder architecture for H.264/AVC 2010 bib
Andrade, M.T. and Carvalho, P. and Galiński, G. Middleware Architecture for Heterogeneous Databases 2005 bib
Antonio Rama and Francesc Tarres and Jacek Naruniec A Robust Non-Linear Face Detector 2007 bib
Badura S., Leszczynski M, Marcon M., Rurainsky J., Skarbek W. Viseme Segmentation by LDA Hysteresis 2005 bib
Badura S., Leszczynski M., Skarbek W. Mouth Modeling by Local PCA for Audio Visual Synchronization 2005 bib
Badura S., Leszczyński M., Skarbek W. Segmentacja wizemów metodą histerezy LDA 2006 bib
Badura S., Leszczyński M., Skarbek W., Fabian P. Modelowanie ust przez LPCA dla celów synchronizacji obrazu i dźwięku 2005 bib
Badura S., Skarbek W. Zastosowanie PCA do modelowania głosu słowika 2006 bib
Barański S., Skarbek W. Rozpoznawanie numerów tablic rejestracyjnych w obrazie 2002 bib
Bober M., Kucharski K., Skarbek W. Face Recognition by Fisher and Scatter Linear Discriminant Analysis 2003 bib
Bobinski P., Skarbek W. Analysis of RD Models for Coding Efficiency in H.264 Standard 2004 bib
Bobiński P., Skarbek W. Kodowanie binarne w rodzinie standardów H.26X 2002 bib
Bobiński P., Skarbek W. Optymalizacja kodera JVT 2002 bib
Brzuchalski, G. Optymalne algorytmy alokacji bitów w standardzie kompresji dźwięku MPEG-4 AAC 2014 bib
Brzuchalski, G. Huffman coding in Advanced Audio Coding standard 2012 bib
Brzuchalski, G. Quantization and psychoacoustic model in audio coding in advanced audio coding 2011 bib
Brzuchalski, G. Fast Huffman coding algorithms in Advanced Audio Coding 2014 bib
Brzuchalski, G. and Pastuszak, G. Sprzętowa implementacja modułu transformaty kodeka MPEG-4 AAC (in polish) 2011 bib
Brzuchalski, G. and Pastuszak, G. Energy Balance in Advanced Audio Coding Encoder bit-distorion loop algorithm 2013 bib
Brzuchalski, G. and Pastuszak, G. Hardware implementation of the transformation module of the MPEG-4 AAC codec 2010 bib
Brzuchalski, G. and Wieczorek, M. Low-Delay and Ultra-Low-Delay coding in MPEG-4 AAC 2012 bib
Buchowicz A. Video coding and transmission standards for 3D television — a survey 2013 bib
Buchowicz A. Strumieniowanie danych multimedialnych z wykorzystaniem standardu MPEG-DASH 2012 bib
Buchowicz A. Transform Domain Transcoding of MPEG-2 Video to MPEG-4 AVC/H.264 2007 bib
Buchowicz A. , Bugajski M., Keller T., Modelski J., Muzalewski M., Skarbek W. Kierunki rozwoju sieci telewizji kablowej 2008 bib
Buchowicz A., Bobiński P., Modelski J., Skarbek W. System transmisji danych pomiarowych 2000 bib
Buchowicz A., Bugajski M., Keller T., Modelski J., Muzalewski M., Skarbek W. Kierunki rozwoju sieci telewizji kablowej 2008 bib
Buchowicz A., Pietrowcew A., Skarbek W. Techniki alokacji bitów dla kodowania regionów zainteresowania w sekwencjach wizyjnych 2006 bib
Buchowicz, A. and Galiński, G. Transmisja strumieniowa sekwencji wizyjnych kodowanych w standardzie MPEG-4 AVC/H.264 w sieciach IP 2009 bib
Buchowicz, A. and Galiński, G. Wpływ podziału ramek na plastry na efektywność strumieniowania danych wideo MPEG-4 AVC/H.264 2010 bib
Buchowicz, A. and Galiński, G. Strumieniowanie danych wideo kodowanych w standardzie MPEG-4 AVC/H.264 2010 bib
Buchowicz, A. and Galiński, G. Strumieniowa transmisja danych wizyjnych kodowanych w standardzie H.264/AVC z wykorzystaniem grup makrobloków 2011 bib
Buchowicz, A. and Galiński, G. Video Streaming Framework 2011 bib
Buchowicz, A. and Skarbek, W and Garbat P. Encoding of the structured light stripe pattern video sequences 2012 bib
Buchowicz, A. and Skarbek, W. and Galiński, G. Analiza możliwości transkodowania strumienia MPEG-2 video do MPEG-4 AVC/H.264 w dziedzinie współczynników transformaty (in polish) 2009 bib
Bugajski M., Keller T., Buchowicz A., Skarbek W., Modelski J. Projekt europejski “CODMUCA” - system wielopasmowej transmisji danych w sieciach kablowych 2006 bib
Chng E.S, Yang H., Skarbek W Reduced complexity implementation of the Bayesian equalizer using local RBF network for channel equalization problem 1996 bib
Cichocki A., Kasprzak W., Skarbek W. Adaptive Learning Algorithm for Principal Component Analysis with Partial Data 1996 bib
Dainese G, Marcon M., Sarti A., Tubaro S., Kucharski K., Skarbek W., Sadka A. H., Sheng Y. Towards 3D Face Recognition 2005 bib
G. Pastuszak and A. Pietrasiewicz Communications in Computer and Information Science 2008 bib
G. Pastuszak and M. Jakubowski Adaptive Computationally-Scalable Motion Estimation for the Hardware H.264/AVC Encoder 2013 bib
G. Pastuszak, M. Jakubowski Hardware Implementation of Adaptive Motion Estimation and Compensation for H.264/AVC 2012 bib
Galiński, G. Zastosowanie RSVD i filtrów Kalmana do śledzenia obiektów w sekwencji obrazów (in polish) 2000 bib
Galiński, G. Efektywne wyszukiwanie deskryptorów trajektorii ruchu (in polish) 2002 bib
Galiński, G. Technika centroidów i technika dyspersji w wyszukiwaniu deskryptorów trajektorii ruchu (in polish) 2002 bib
Galiński, G. Kompresja deskryptora trajektorii ruchu (in polish) 2002 bib
Galiński, G. Technika centroidów i technika dyspersji w wyszukiwaniu deskryptorów trajektorii ruchu (in polish) 2003 bib
Galiński, G. Detekcja i indeksowanie ruchu w sekwencji obrazów (in polish) 2002 bib
Galiński, G. and Buchowicz, A. Kompensacja ruchu w dziedzinie DCT w procesie transkodowania wideo (in polish) 2007 bib
Galiński, G. and Buchowicz, A. System wyszukiwania danych multimedialnych z wykorzystaniem deskryptorów MPEG-7 2009 bib
Galiński, G. and Buchowicz, A. Analiza efektywności kodowania wielowidokowego kodera wideo (in polish) 2010 bib
Galiński, G. and Buchowicz, A. and Skarbek, W. Encoding Visual XML Descriptors into their Binary Equivalents 2001 bib
Galiński, G. and Skarbek, W. Śledzenie obiektów z wykorzystaniem transformacji SVD i algorytmu Oja-RLS (in polish) 2000 bib
Galiński, G. and Skarbek, W. Nowa składnia deskryptora trajektorii ruchu (in polish) 2002 bib
Galiński, G. and Skarbek, W. Motion trajectory representations for efficient storage and search 2003 bib
Galiński, G. and Skarbek, W. Struktura indeksu w multimedialnych systemach wyszukiwawczych (in polish) 2004 bib
Galiński, G. and Skarbek, W. Akceleracja wyszukiwania metadanych MPEG-7 (in polish) 2004 bib
Galiński, G. and Skarbek, W. Similarity of dominant colors using cumulative distribution function 2006 bib
Galiński, G. and Skarbek, W. Wyszukiwanie obrazów z wykorzystaniem kolorów dominujących (in polish) 2006 bib
Galiński, G. and Skarbek, W. Cumulative Distribution Function Distance for Dominant Colors Search 2006 bib
Galinski, G. and Skarbek, W. Image Search using Dominant Colors 2008 bib
Galiński, G. and Skarbek, W. Object tracking using SVD transform and Oja algorithm 2000 bib
Galiński, G. and Wnukowicz, K. A Notice About CTBrowsing Module in MPEG-7 Reference Software 2006 bib
Galinski, G. and Wnukowicz, K. and Skarbek, W. Accelerating Multimedia Search by Visual Features 2004 bib
Galiński, G. and Wnukowicz, K. and Skarbek, W. Index Design for Visual Features 2004 bib
Galinski, G. and Wnukowicz, K. and Skarbek, W. Accelerating Multimedia Search by Visual Features 2004 bib
Ghuwar M., Ignasiak K., Skarbek W. Planar Shape Modelling Using Fractal Operator 1995 bib
Ghuwar M., Ignasiak K., Skarbek W. Fractal modeling of 2D shapes 1997 bib
Ghuwar M., Skarbek W. Detection of baseline for Arabic text lines using Hough type transforms 1995 bib
Ghuwar M., Skarbek W. Recognition of Arabic characters - A survey 1994 bib
Hoffmann U., Naruniec J. Using Color Information for Improving Face Detection 2008 bib
Hoffmann, U. and Naruniec, J. and Yazdani, A. and Ebrahimi, T. Face Detection Using Discrete Gabor Jets and a Probabilistic Model of Colored Image Patches 2009 bib
Ignasiak K., Lukaszewicz W., Skarbek W. Colour quantization methods 1994 bib
Ignasiak K., Morgoś M., Skarbek W. 3D Face Laser Scans Normalization Using OpenGL Z-Buffer 2005 bib
Ignasiak K., Morgoś M., Skarbek W. Synthetic-Natural Camera for Distributed Immersive Environments 2005 bib
Ignasiak K., Morgoś M., Skarbek W., Tomaszewski M. 3D Data Processing for 3D Face Modelling 2004 bib
Ignasiak K., Skarbek W. Pattern recognition by invariant reference points 1998 bib
Ignasiak K., Skarbek W. Tree structures for vector quantization 1994 bib
Ignasiak K., Skarbek W., Ghuwar M. Invariant Reference Points Methodology and Applications 1999 bib
Jacek Naruniec New Approaches to Characterization and Recognition of Faces 2011 bib
Jakubowski M. , Pastuszak G. A New Multi-Path Scheme for Adaptive Computation-Aware Motion Estimation 2007 bib
Jakubowski M. , Pastuszak G. Multi-Path Adaptive Computation-Aware Search Strategy for Block-Based Motion Estimation 2007 bib
Jakubowski M., Pastuszak G. A Hardware-Oriented Variable Block-Size Motion Estimation Method for H.264/AVC Video Coding 2008 bib
Jakubowski M., Pastuszak G. An Adaptive Computation-Aware Algorithm for Multi-Frame Variable Block-Size Motion Estimation in H.264/AVC 2009 bib
Jakubowski M., Pastuszak G. Adaptacyjna Estymacja Ruchu z Wykorzystaniem Wielu Ramek Referencyjnych dla Kodera H.264/AVC 2009 bib
Jakubowski M., Pastuszak G. Zorientowana Sprzętowo Metoda Estymacji Ruchu ze Zmiennym Rozmiarem Bloku dla Kodera H.264/AVC 2008 bib
Jakubowski M., Pastuszak G. Wielokrotne Wykorzystanie Danych w Dwupoziomowej Hierarchicznej Estymacji Ruchu dla Kodowania Sekwencji Wideo Wysokiej Rozdzielczości 2010 bib
Jakubowski M., Pastuszak G. Data Reuse in Two-Level Hierarchical Motion Estimation for High Resolution Video Coding 2010 bib
Jakubowski M., Ascenso J., Pastuszak G. Constant Bitrate Control for a Distributed Video Coding System 2008 bib
Jędryka M., Skarbek W. Metody segmentacji dłoni z obrazów kolorowych oraz obrazów o zredukowanej informacji o kolorach 2009 bib
Jędryka M., Skarbek W. Hands Segmentation Algorithms for Colour and Graylevel Images 2009 bib
Jedryka M., Skarbek W. Evolutionary Algorithm For Fingerprint Images Filtration 2008 bib
Jedryka M., Skarbek W. Evolutionary Algorithm For Fingerprint Images Filtration 2008 bib
Kapralski A., Skarbek W. Problem of searching minimum base in boolean tables 1986 bib
Kucharski K., Skarbek W. Face Recognition Methods - MPEG-7 Perspective 2004 bib
Kucharski K., Skarbek W. Two Step Appearance-Based Approach for Fast and Reliable Face Localization 2006 bib
Kucharski K., Skarbek W. “Cross verification results of the Dominant Color Descriptor (VCE-3)”, m10128 2003 bib
Kucharski K., Skarbek W. “Cross verification of the results in Situation/View-Based Clustering (VCE-1)”, m11458 2004 bib
Kucharski K., Skarbek W. “Cross Verification of Update of Results in Situation/View-Based Clustering (VCE-1)”, m11685 2005 bib
Kucharski K., Skarbek W., Bober M. Feature Space Reduction for Face Recognition with Dual Linear Discriminant Analysis 2005 bib
Kucharski K., Skarbek W., Stamou G. N., Nikolaidis N., Pitas I. Morphological and AdaBoost Face Detectors Comparison 2005 bib
Kucharski, K. and Galiński, G. Report on Face Recognition Demo 2005 bib
Leszczynski M., Skarbek W. Viseme Recognition - A Comparative Study 2005 bib
Leszczynski M., Skarbek W. Face Verification in Uncontrolled Light Conditions of Street 2007 bib
Leszczynski M., Skarbek W. Viseme Classification for Talking Head Application 2005 bib
Leszczynski M., Skarbek W. Biometric verification by projections in error subspaces 2007 bib
Leszczynski M., Skarbek W. On Design of Discriminant Analysis Diagram for Error Based Pattern Recognition 2007 bib
Leszczynski M., Skarbek W. Diagram analizy dyskryminacyjnej w weryfikacji twarzy 2008 bib
Leszczynski M., Skarbek W., Badura S. Fast Viseme Recognition for Talking Head Application 2005 bib
Leszczyński M., Skarbek W., Morgoś M. Wyznaczanie punktów charakterystycznych w obrazie twarzy 3D 2006 bib
M. Roszkowski Stereo matching with superpixels 2012 bib
M. Roszkowski and G. Pastuszak Using Harris Corner Points to Reduce the Complexity of a Local Stereo Image Matching Algorithm 2012 bib
M. Wieczorek Bitrate estimation for P-frames in rho domain 2012 bib
Morgoś M., Buchowicz A., Keller A. Realizacja usługi Video on Demand z wykorzystaniem transmisji danych w standardzie DOCSIS 2007 bib
Naruniec, J. Detekcja punktów szczególnych w obrazie twarzy 2009 bib
Naruniec, J. A Survey on Facial Features Detection 2010 bib
Naruniec, J. Real-time Facial Features Tracking by Discrete Gabor Jets and Mean Shift 2008 bib
Naruniec, J. Using GPU for face detection 2009 bib
Naruniec, J. Metody częstotliwościowo-przestrzenne w detekcji i śledzeniu charakterystycznych punktów twarzy. 2009 bib
article
Naruniec, J. and Skarbek, W. Śledzenie cech twarzowych z wykorzystaniem Dyskretnych Śmigieł Gabora 2008 bib
Naruniec, J. and Skarbek, W. Face Detection by Discrete Gabor Jets and Reference Graph of Fiducial Points 2007 bib
Naruniec, J. and Skarbek, W. and Rama, A. Face Detection and Tracking in Dynamic Background of Street 2007 bib
Nowakowski A., Skarbek W. Ekstrakcja punktów kalibracyjnych metodą analizy kodu paskowego 2009 bib
Nowakowski A., Skarbek W. Fast Computation of Thresholding Hysteresis for Edge Detection 2006 bib
Nowakowski A., Skarbek W. Line Segmentation in Images of Regular Grids 2006 bib
Nowakowski A., Skarbek W. Extracting distorted grid points for compensation of lens radial nonlinearities 2007 bib
Nowakowski A., Skarbek W. Lens radial distortion calibration using homography of central points 2007 bib
Nowakowski A., Skarbek W. Techniki kalibracji kamery cyfrowej w systemach wizyjnych 2006 bib
Nowakowski A., Skarbek W. Homography of Central Points for Optical Distortion Compensation 2007 bib
Nowakowski A., Tomaszewski M., Skarbek W. Modelowanie nieliniowości optycznych w obrazie cyfrowym techniką iteracji punktów centralnych 2006 bib
Nunes P., Pastuszak G., Pietrasiewicz A., Pereira F. Joint bit-allocation for multi-sequence H.264/AVC video coding rate control 2007 bib
Oczeretko E., Skarbek W., Rogowski F., Pietrowcew A. and Budlewski T. Fractal compression and smoothing of scintigraphic images 1994 bib
Paschalakis S., Wnukowicz K., Bober M. Low-Cost Hierarchical Video Segmentation for Consumer Electronics Applications 2011 bib
Pastuszak G. Sprzętowe implementacje algorytmów kompresji obrazów dla standardu JPEG2000 2003 bib
Pastuszak G. A High-Performance Architecture of Arithmetic Coder in JPEG2000 2004 bib
Pastuszak G. Hardware-Oriented Analysis of the Arithmetic Coding - Comparative Study of JPEG2000 and H.264/AVC Compression Standards 2003 bib
Pastuszak G. A Novel Architecture of Arithmetic Coder in JPEG2000 Based on Parallel Symbol Encoding 2004 bib
Pastuszak G. High-Efficient Architectures of the Context Adaptive Binary Arithmetic Coder for H.264/AVC 2004 bib
Pastuszak G. High Performance Architectures with the Enhanced Bypass Mode for the Arithmetic Coder in H.264/AVC 2005 bib
Pastuszak G. Hardware-Oriented Analysis of the Context Adaptive Binary Arithmetic Coding for Compression of Visual Data 2005 bib
Pastuszak G. A High-Performance Memory Efficient Architecture of the Bit-Plane Coder in JPEG 2000 2005 bib
Pastuszak G. A High-Performance Architecture for Embedded Block Coding in JPEG 2000 2005 bib
Pastuszak G. A High-Performance Architecture for EBCOT in the JPEG 2000 Encoder 2005 bib
Pastuszak G. Optymalizacja Architektur Sprzętowych Koderów binarnych dla Standardu H.264/AVC 2005 bib
Pastuszak G. Architecture Design for the Context Formatter in the H.264/AVC Encoder 2006 bib
Pastuszak G. A Hardware-Oriented Analysis of Arithmetic Coding - Comparative Study of JPEG2000 and H.264/AVC Compression Standards 2006 bib
Pastuszak G. Parallel Symbol Architectures for H.264/AVC Binary Coder Based on Arithmetic Coding 2006 bib
Pastuszak G. Architecture Design of the Double-Mode Binarization for High-Profile H.264/AVC Compression 2007 bib
Pastuszak G. Transforms and Quantization in the High-Throughput H.264/AVC Encoder Based on Advanced Mode Selection 2008 bib
Pastuszak G. Architektura transformacji i kwantyzacji w wysoko-przepustowym koderze H.264/AVC opartym na zaawansowanym wyborze trybu kodowania 2008 bib
Pastuszak G. Architektura transformacji i kwantyzacji w wysoko-przepustowym koderze H.264/AVC opartym na zaawansowanym wyborze trybu kodowania 2008 bib
Pastuszak G. A High Performance Architecture of the Double-Mode Binary Coder for H.264.AVC 2008 bib
Pastuszak G. Image Analysis and Processing - ICIAP 2005 2005 bib
Pastuszak G. Cutting Edge Research in New Technologies 2012 bib
Pastuszak G. e-Business and Telecommunication Networks 2006 bib
Pastuszak G. , Buchowicz A., Skarbek W. Rate-control Techniques in the Latest Visual Compression Standards – A Survey 2006 bib
Pastuszak G. , Buchowicz A., Skarbek W. Rate-Control Techniques in the Latest Visual Compression Standards - A Survey 2006 bib
Pastuszak G., Pietrasiewicz A. Macroblock-Level Rate Control Based on the Linear RD Model for H.264/AVC 2008 bib
Pastuszak G., Sadka A. H. A Hardware-Oriented Analysis of the Entropy Coder in H.264/AVC Video Compression Standard 2004 bib
Pastuszak G., Sadka A. H. Architecture Design for the H.264/AVC Binary Coder Based on Arithmetic Coding 2005 bib
Pastuszak, G. and Abramowski, A. and Brzuchalski, G. and Roszkowski, M. and Wieczorek, M. and Naruniec, J. Zintegrowany system kodowania źródłowego dla zdalnej kontroli audiowizualnej System sprzętowego kodowania audio zintegrowany z video jako system kodowania źródłowego w module łączności 2013 bib
Pastuszak, G. and Abramowski, A. and Brzuchalski, G. and Roszkowski, M. and Wieczorek, M. and Naruniec, J. Zintegrowany system dekodowania źródłowego dla zdalnej kontroli audiowizualnej System sprzętowego kodowania audio zintegrowany z video jako system kodowania źródłowego w module łączności 2013 bib
Pietrasiewicz A. , Pastuszak G. Rate Control for Multi-Sequence H.264/AVC Compression 2007 bib
Pietrowcew A., Buchowicz A., Skarbek W. Bit-rate Control for Video Coding with ROI 2005 bib
Pietrowcew A., Buchowicz A., Skarbek W. Bit-rate Control Algorithm Based on Local Image Complexity for Video Coding with ROI 2005 bib
Pietrowcew A., Buchowicz A., Skarbek W. Bit-rate Control Algorithm for ROI Enabled Video Coding 2005 bib
Pietrowcew A., Buchowicz A., Skarbek W. Bitrate Control Algorithm for Video Coding with Regions of Interest 2005 bib
Pietrowcew A., Buchowicz A., Skarbek W., Nunes P. Improved ROI dependent bit allocation for video coding 2005 bib
Pietrowcew A., Nunes P., Buchowicz A., Skarbek W. BITRATE CONTROL TECHNIQUES FOR VIDEO CODING WITH REGION OF INTEREST 2005 bib
Pietrowcew A., Skarbek W. Lokalna analiza składowych głównych drugiego rzędu w rozpoznawaniu twarzy 2002 bib
Pietrowcew A., Skarbek W. Lokalizacja twarzy w obrazie metodą filtrowanej transformaty Hougha 2002 bib
Pietrowcew A., Skarbek W. Lokalna analiza składowych głównych drugiego rzędu w rozpoznawaniu twarzy (Second Order Principal Component Analysis in Face Recognition Task) 2003 bib
Rakowski W., Skarbek W. Compression of images with regions of interest by adaptive quantisation in wavelet transform domain 2000 bib
Roszkowski M., Abramowski A., Wieczorek M., Pastuszak G. Architecture design of the hardware H.264/AVC video decoder 2010 bib
Roszkowski M., Pastuszak G. Intra Prediction Hardware Module for High-Profile H.264/AVC Decoder 2010 bib
Roszkowski M., Pastuszak G. Intra Prediction Hardware Module for High-Profile H.264/AVC Encoder 2010 bib
Roszkowski M., Pastuszak G. Moduł predykcji Intra dla sprzętowego dekodera standardu H.264/AVC 2011 bib
Roszkowski M., Pastuszak G. Sprzętowy Moduł Predykcji INTRA dla Kodera Standardu H.264/AVC, z obsługą profilu High i przeszukiwaniem wszystkich trybów predykcji 2011 bib
s Computational Geometry Methods in Acceleration of Ray-tracing 1991 bib
Sadka A. H., Skarbek W. European Union Network of Excellence on Networked Audiovisual Media Technologies - VISNET 2004 bib
Sheng Y., Kucharski K., Sadka A. H., Skarbek W. Automatic Face Synthesis and Analysis. A Quick Survey 2004 bib
Sikora R., Skarbek W. On Stability of Oja Algorithm 1998 bib
Sikora R., Skarbek W. Stability Analysis of Oja-RLS Learning Rule 1998 bib
Sikora T., Skarbek W. Identification and Access of Audiovisual Information - the MPEG-7 Standard 2004 bib
Skarbek W. Compression Techniques for Still Images 1991 bib
Skarbek W. Generalized Hilbert curve in image printing 1992 bib
Skarbek W. Generalized 3D Hilbert Curve 1992 bib
Skarbek W. Fractal compression of digital images 1993 bib
Skarbek W. Choice of Banach space for fractal compression of digital images 1994 bib
Skarbek W. Banach constructor and Image Compression 1994 bib
Skarbek W. Fractal Image Encoding and Binary Quantisation 1995 bib
Skarbek W. Associative Memory for Images by Recurrent Neural Subnetworks 1996 bib
Skarbek W. On Convergence of Asynchronous Nonlinear Fractal Operators 1996 bib
Skarbek W. Local Principal Components Analysis for Transform Coding 1996 bib
Skarbek W. Autoassociative Local Neural Networks for Face Recognition 1996 bib
Skarbek W. Tutorial on Face Recogntion by Linear Discrimination Analysis 2004 bib
Skarbek W. Face Recognition – A Brief Survey 2006 bib
Skarbek W. Discriminant analysis diagram for pattern recognition 2007 bib
Skarbek W. Generowanie reprezentacji quadtree przy użyciu krzywej Hilberta 1990 bib
Skarbek W. Złożoność obliczeniowa problemów grafiki komputerowej, wykład zaproszony 1990 bib
Skarbek W. Techniki fraktalne w przetwarzaniu obrazów 1993 bib
Skarbek W. Algorytmy kompresji drugiej generacji, wykład zaproszony 1997 bib
Skarbek W. Wirtualne laboratorium w Internecie 1999 bib
Skarbek W. Metody kompresji obrazów, wykład zaproszony 2000 bib
Skarbek W. Kompresja informacji w radiofonii i telewizji, wykład zaproszony 2001 bib
Skarbek W. MPEG-7 – Nowy standard archiwizacji w radiofonii i telewizji, wykład zaproszony 2002 bib
Skarbek W. Optymalizacja deskryptora temperatury barwowej obrazu na potrzeby wyszukiwania informacji wizualnych 2002 bib
Skarbek W. MPEG-7 2003 bib
Skarbek W. Sieci rejestrów przesuwających 1975 bib
Skarbek W. Sieci rejestrów przesuwających 1977 bib
Skarbek W. Tutorial notes on Fractal Image Compression 1993 bib
Skarbek W. Segmentation of colour images 1994 bib
Skarbek W. Metody reprezentacji obrazow cyfrowych 1993 bib
Skarbek W. Advances in Computer Vision 1997 bib
Skarbek W. Raport końcowy grantu KBN „Optymalizacja algorytmów kompresji obrazów cyfrowych” 1998 bib
Skarbek W. Tłumaczenie dla PKN normy ISO/IEC 11172-2:1993 Information technology - Coding of moving pictures and associated audio for digital storage media at up to about 1,5 Mbit/s - Part 2: Video 1998 bib
Skarbek W. Multimedia – Algorytmy i Standardy Kompresji 1998 bib
Skarbek W. Raport końcowy projektu w ramach CRIT2 „Optymalizacja algorytmów kompresji obrazów medycznych” 1999 bib
Skarbek W. Multimedia – Sprzet i Oprogramowanie 1998 bib
Skarbek W. Raport końcowy grantu dziekańskiego „Wirtualne laboratorium w Internecie” 1999 bib
Skarbek W. Raport końcowy projektu „Multimedialny system monitoringu i nadzoru” 1999 bib
Skarbek W. Soft Computing for Image Processing 2000 bib
Skarbek W. Raport końcowy grantu KBN „Analiza obrazów angiograficznych” 2003 bib
Skarbek W. Incorporating visual types into MPEG-7, contribution m7460 to 57-th meeting of MPEG (ISO SC29/WG11) 2001 bib
Skarbek W. Generating ordered trees 1988 bib
Skarbek W. Optimal intervals for fuzzy categories of colour temperature, contribution m7625 to 58-th meeting of MPEG (ISO SC29/WG11) 2001 bib
Skarbek W. Extending face recognition descriptor using hierarchical fuzzy local PCA, contribution m9022 to 62-nd meeting of MPEG (ISO SC29/WG11) 2002 bib
Skarbek W. Practical Algorithms for Octree Construction from Volume Data Using Hilbert Scan 1989 bib
Skarbek W. Face recognition experiments with fuzzy PCA and LDA, contribution m9287 to 63-rd meeting of MPEG (ISO SC29/WG11) 2002 bib
Skarbek W. Fitting Images into Printouts 1992 bib
Skarbek W. Banach Constructor and Image Compression 1996 bib
Skarbek W. Dynamic Behaviour of Spatial Signal OR-Graphs 1996 bib
Skarbek W. On relation between image compression and image association 1997 bib
Skarbek W. Rough-Neuro Computing: Techniques for Computing with Words 2004 bib
Skarbek W. Fractal Operator Convergence by Analysis of Influence Graph 1998 bib
Skarbek W. Analysis of Fractal Operator Convergence by Graph Methods 1998 bib
Skarbek W. Perceptual Convergence of Discrete Clamped Fractal Operator 1999 bib
Skarbek W. On Convergence of Discrete and Selective Fractal Operators 1999 bib
Skarbek W. Rough Sets for Enhancements of Local Subspace Classifier 2001 bib
Skarbek W. Merging Subspace Models for Face Recognition 2003 bib
Skarbek W. On generating all binary trees 2007 bib
Skarbek W. Singular and principal subspace of signal information system by BROM algorithm 2007 bib
Skarbek W. O związkach miądzy miarą Lebesgue’a a miarą rozmytą 1981 bib
Skarbek W. Image Archivization Methods - Part One 1992 bib
Skarbek W. On Correctness of Algorithms for Approximation of IFS Fractals 1992 bib
Skarbek W. Methods of Digital Image Archivization, Part Two: Binary Coding and Binary Image Compression 1992 bib
Skarbek W. Methods of Digital Image Archivization, Part Three: Compressing Images 1993 bib
Skarbek W. Banach constructor in fractal compression 1994 bib
Skarbek W. On Convergence of Affine Fractal Operators 1995 bib
Skarbek W. Media cyfrowe (Digital Media) 2003 bib
Skarbek W. , Buchowicz A. Transkodowanie MPEG-2/H.264 w trybie INTRA 2008 bib
Skarbek W., Agui T., Nakajima M. Arithmetic Coding of Dithered Binary Images Using Hilbert Scan 1989 bib
Skarbek W., Agui T., Nakajima M. Software Tools for Hilbert Scan of Large Images 1989 bib
Skarbek W., Agui T., Nakajima M. Compression of Dithered Binary Images Using Hilbert Scan 1989 bib
Skarbek W., Agui T., Nakajima M. Generating Breadth-First Expression for Gray Scale Quadtree 1990 bib
Skarbek W., Agui T., Nakajima M. Error-Free Progressive Coding of Binary Images Using Q-Coder 1991 bib
Skarbek W., Bagińska L. Segmentacja obrazu metodą szpilek Diraca 2006 bib
Skarbek W., Bober M., Kucharski K. Fuzzy Principal Components Analysis by SVD 2002 bib
Skarbek W., Bober M., Kucharski K. Facial image modelling by fuzzy LPCA of higher orders 2002 bib
Skarbek W., Bobiński P. Dyskretna optymalizacja Lagrange’a w koderze JVT 2002 bib
Skarbek W., Buchowicz A., Ignasiak K., Paczkowski R., Bobiński P., Staniszewski B., Keller T. Modifications to Power TV and Broadcast Software for Western Cable Show to Achieve Demo Quality, final report for Arris Interactive, USA 2001 bib
Skarbek W., Buchowicz A., Ignasiak K., Paczkowski R., Keller T. Domowa platforma multimedialna, raport końcowy pracy statutowej 2001 bib
Skarbek W., Buchowicz A., Pietrowcew A., Pereira F. Bit-rate Control for Compression of Video with ROI 2004 bib
Skarbek W., Cichocki A. Gray Scale Image Representation by Recurrent Vector Neural Network 1995 bib
Skarbek W., Cichocki A. Image Associative Memory by Recurrent Neural Subnetworks 1996 bib
Skarbek W., Cichocki A. Robust Image Association by Recurent Neural Networks 1996 bib
Skarbek W., Cichocki A. Dual LDA for Face Recognition 2004 bib
Skarbek W., Cichocki A., Kasprzak W. Principal Subspace Analysis for Incomplete Data in One Learning Epoch 1996 bib
Skarbek W., Ghuwar M., Ignasiak K. Character classification by projections into KLT subspaces 1996 bib
Skarbek W., Ghuwar M., Ignasiak K. Local subspace method for pattern recognition 1997 bib
Skarbek W., Ignasiak K. Accelerating Vector Quantisation using Karhunen-Loeve Transform 1996 bib
Skarbek W., Ignasiak K. Using Rough Sets to Add Confidence Levels for Local Subspace Classifier 1999 bib
Skarbek W., Ignasiak K. Fast VQ Codebook Search in KLT Space 1996 bib
Skarbek W., Ignasiak K. Fractal basis functions for pattern recognition 1997 bib
Skarbek W., Ignasiak K. Handwritten digit recognition by local principal component analysis 1997 bib
Skarbek W., Ignasiak K. Asynchronous Nonlinear Fractal Operators and their Applications 1996 bib
Skarbek W., Ignasiak K. Speedup of Vector Quantization by Karhunen-Loeve Transform 1996 bib
Skarbek W., Ignasiak K., Ghuwar M. Fractal representation of planar shapes 1996 bib
Skarbek W., Ignasiak K., Morgoś M., Tomaszewski M. Towards 3D Face Model from 2D View 2004 bib
Skarbek W., Jedryka M., Bagińska L. Image Segmentation by Dirac Needles 2008 bib
Skarbek W., Keller T. MPEG-7 w archiwizacji multimediów, wykład zaproszony 2002 bib
Skarbek W., Koschan A. Colour Image Segmentation - A Survey 1994 bib
Skarbek W., Krupiczka A., Pietrzyk M. Using Self Organizing Maps for Intelligent Interfacing to Large Databases 1999 bib
Skarbek W., Kucharski K. Tutorial on Face and Eye Detection by Adaboost Method 2004 bib
Skarbek W., Kucharski K. Image Object Localization by Adaboost Classifier 2004 bib
Skarbek W., Kucharski K., Bober M. Cascade of Operators for Facial Image Recognition and Indexing 2004 bib
Skarbek W., Kucharski K., Bober M. Cascade of Dual LDA Operators for Face Recognition 2004 bib
Skarbek W., Kukiełka G. Optimal Intervals for Fuzzy Categories of Color Temperature with Application to Image Browsing 2003 bib
Skarbek W., Leszczynski M., Badura S. Viseme Recognition 2005 bib
Skarbek W., Leszczynski M., Badura S., Fabian P. A Real Time Viseme Recognition for Talking Head Application 2005 bib
Skarbek W., Nowakowski A. Filter-less Gray Patterns Detection in 3D Modeling by Structured Light 2009 bib
Skarbek W., Pietrowcew A. Image Compression by Approximated 2D Karhunen Loeve Transform 1999 bib
Skarbek W., Pietrowcew A., Polak M., Ignasiak K. Lokalna analiza składowych głównych w rozpoznawaniu twarzy 2002 bib
Skarbek W., Pietrowcew A., Sikora R. Modified Oja-RLS Algorithm - Stochastic Convergence Analysis and Application for Image Compression 1999 bib
Skarbek W., Pietrowcew A., Sokolowski P. Modified Oja-RLS Neural Scheme for Restricted Singular Value Decomposition of 2D Patterns 1999 bib
Skarbek W., Pietrowcew A., Sokołowski P. Multimedia Signals Compression by Neural Approach 1999 bib
Skarbek W., Pietrowcew, A. Error Diffusion in Block Truncation Coding 1993 bib
Skarbek W., Rakowski W. Hypertexts in Designing of Image Processing Systems 1992 bib
Skarbek W., Sikora R., Pietrowcew A. Modified Oja-RLS Algorithm - Stochastic Convergence Analysis and Application for Image Compression 1998 bib
Skarbek W., Stemposz E. On Convergence of Spatial Signal OR-Graphs 1995 bib
Skarbek W., Stemposz E. Quality measures for multispectral images 1994 bib
Skarbek W., Tomaszewski M. Epipolar Angular Factorisation of Essentail Matrix for Camera Pose Calibration 2009 bib
Skarbek W., Tomaszewski M., Nowakowski A. Camera Calibration by Linear Decomposition 2006 bib
Skarbek W., Zembrzuski K. Some properties of continuous machines 1972 bib
Skarbek W., Zembrzuski K. Some remarks on relation between1-machines and k-machines 1973 bib
Skarbek, W. and Galiński, G. and Pietrowcew, A. and Sokołowski, P. A Neural Algorithm for Restricted Singular Value Decomposistion 1999 bib
Skarbek, W. and Galiński, G. and Wnukowicz, K. Tree Based Multimedia Indexing - A Survey 2004 bib
Skarbek, W. and Sikora, T. and Galiński, G. Vector Intervals for Multimedia Indexing - A Tutorial 2004 bib
Skarbek, W. and Sikora, T. and Galinski, G. Fast Index Filtering in Vector Approximation File 2004 bib
Tomaszewski M., Nowakowski A., Skarbek W. Rekonstrukcja sceny 3W z wielu ujęć z kamer o nieznanych parametrach 2006 bib
Tomaszewski M., Skarbek W. W drodze do telewizji trójwymiarowej o swobodnym punkcie obserwacji 2009 bib
Tomaszewski M., Skarbek W. Liniowa odpowiedniość pozycji kamery w biegunowym dopasowaniu obrazów 2009 bib
Tomaszewski M., Skarbek W. On projection matrix identification for camera calibration 2007 bib
U. Hoffmann and J. Naruniec and A. Yazdani and T. Ebrahimi Face Detection Using Discrete Gabor Jets And Color Information 2008 bib
Wieczorek M., Pastuszak G. Stream header decoder and context-adaptive variable-length decoder hardware module for H.264/AVC codec 2010 bib
Wieczorek M., Pastuszak G. Sprzętowa implementacja dekodera nagłówków i dekodera CAVLC w standardzie kompresji wideo H.264/AVC 2011 bib
Wnukowicz K. Image indexing by distributed color temperature descriptions 2004 bib
Wnukowicz K. Metody indeksowania obrazów w oparciu o kolor (in polish) 2000 bib
Wnukowicz K. Indeksowanie informacji wideo (in polish) 2001 bib
Wnukowicz K. Zastosowanie temperatury barwowej do wyszukiwania obrazów (in polish) 2002 bib
Wnukowicz K. Indeksowanie obrazów kolorowych na podstawie temperatury barwowej 2002 bib
Wnukowicz K. Dominant color temperature descriptor – properties and data structure for efficient searching 2004 bib
Wnukowicz K. Deskryptor rozkładu dominujących temperatur barwowych obrazu (in polish) 2004 bib
Wnukowicz K. Data dictionary for indexing of dominant color temperature descriptions based on M-trees 2004 bib
Wnukowicz K. Zastosowanie dominujących temperatur barwowych do wyszukiwania obrazów (in polish) 2004 bib
Wnukowicz K., Skarbek W. Extracting dominant color temperatures 2005 bib
Wnukowicz K., Skarbek W. Image description by dominant color temperatures 2005 bib
Wnukowicz K., Skarbek W. Properties of Dominant Color Temperature descriptor 2005 bib
Wnukowicz K., Skarbek W. Extracting Dominant Color Temperatures 2005 bib
Wnukowicz K., Skarbek W. Image Description by Dominant Color Temperatures 2005 bib
Wnukowicz K., Skarbek W. Properties of Dominant Color Temperature descriptor 2005 bib
Wnukowicz K., Skarbek W. Procedura estymacji temperatury barwowej obrazu 2002 bib
Wnukowicz K., Skarbek W. “Dominant Color Temperature Descriptor”, m10933 2004 bib
Wnukowicz K., Skarbek W. „Report on Dominant Color Temperature Descriptor CE (VCE-4)”, m11324 2004 bib
Wnukowicz K., Skarbek W. “Extension of Dominant Color Temperature Descriptor by Spatial Coherency field”, m11326 2004 bib
Wnukowicz K., Skarbek W. “Comparison of Dominant Color Temperatures descriptor and Dominant Color descriptor”, m11665 2005 bib
Wnukowicz K., Skarbek W. “New algorithm for extraction of Dominant Color Temperatures not referring to dominant colors”, m11666 2005 bib
Wnukowicz K., Skarbek W. Dominant Color Temperatures – a new descriptor or an application of the Dominant Color descriptor, ISO/IEC JTC1/SC29/WG11, m12312 2005 bib
Wnukowicz K., Skarbek W. A proposal for image signature based on trajectory of features, ISO/IEC JTC1/SC29/WG11, MPEG, m14692 2007 bib
Wnukowicz K., Skarbek W. Colour Temperature Estimation Algorithm for Digital Images - Properties and Convergence 2003 bib
Wnukowicz K., Skarbek W. Detekcja kopii obrazu metodą cech lokalnych 2009 bib
Wnukowicz, K. and Galiński, G. Sygnatura sekwencji wideo odporna na podstawowe techniki przetwarzania danych wideo (in polish) 2009 bib
Wnukowicz, K. and Galiński, G. Performance of multi camera views’ detection using MPEG-7 visual signature tools 2013 bib
Wnukowicz, K. and Galiński, G. and Skarbek, W. The Method for Image Copy Detection Robust to Basic Image Processing Techniques 2009 bib
Wnukowicz, K. and Galiński, G. and Tous, R. Still Image Copy Detection Algorithm Robust to Basic Image Modifications 2008 bib
Wnukowicz, K. and Skarbek, W. and Galiński, G. Trajectory of Singular Energies for Image Replica Detection 2007 bib
Łempkowski M., Kucharski K., Skarbek W. Kompresja obrazów twarzy przy użyciu rozmytych modeli LPCA 2002 bib