Warunki zaliczenia

AIM

 

Warunki zaliczenia podane zastaną na pierwszym wykładzie (patrz zakładkę wykład/wykład 1). 

 

 

 

Uwagi, spostrzeżenia: J.Naruniec@ire.pw.edu.pl