Projekt

AIM

Tematem projektu jest wybrany przez studenta (zatwierdzony przez prowadzącego) system indeksowania multimediów. Gotowy system indeksowania powinien zawierać:
  1. Bazę obiektów.
  2. Metodę ekstrakcji cech (może zawierać przetwarzanie wstępne i wyznaczanie obszarów/punktów analizy).
  3. Metodę określania listy obiektów podobnych względem wyznaczonej cechy.

Bazę obiektów należy podzielić na dwa zbiory - uczący (większy) i testowy (mniejszy). Na podstawie zbioru uczącego tworzymy indeks. Gotowa aplikacja powinna umożliwiać wyszukanie obiektów podobnych na podstawie przykładu ze zbioru testowego.

Język programowania jest dowolny. Nie ma także obowiązku pisania dokumentacji. Aplikacja może działać w trybie tekstowym.

Projekty należy oddać do końca sesji.
 

 

Uwagi, spostrzeżenia: J.Naruniec@ire.pw.edu.pl