AIM

AIM
Wykład
Laboratorium
Warunki zaliczenia
Ciekawostki
Projekt

Analiza i Indeksowanie Multimediów

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: prof. Władysław Skarbek.

Prowadzący przedmiot: dr inż. Jacek Naruniec

Wykład odbywa się poniedziałki, w godzinach 1015-1200, w gmachu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, sala nr 117.

  

 

Uwagi, spostrzeżenia: J.Naruniec@ire.pw.edu.pl